Reflexivní astrologie

Každý okamžik ve Vesmíru má svoji specifickou kvalitu a astrologie může sloužit jako nástroj, prostřednictvím kterého se přibližujeme k popsání projevů vesmírné synchronicity. Může se stát praktickým pomocníkem i informační výhodou.

K první astrologické knížce jsem se shodou okolností, vlivem náhody, synchronicity nebo prozřetelnosti, ať už to nazveme jakkoliv, dostala na gymnaziálním lyžařském kurzu ve 13 letech, a od té doby mě astrologie začala fascinovat, nenápadně vtahovat a překvapovat opakujícími se pravidelnostmi, hloubkou i zacíleností této metody. Brzy jsem se stala samoukem a v roce 2008 dokončila také tříletý astrologický kurz, neustále se vzdělávám a po více než 15 letech praxe a téměř permanentním nahlížení do praktických příkladů si troufám říct, že vliv planetárních konstelací rezonuje s reálnými událostmi, povahovými nastaveními i s atmosférou konkrétního okamžiku. 

Jsem propagátorkou jungiánské astropsychologie a rozhodně nevnímám astrologii ani jako věštění ani jako zdroj zjednodušujících zobecnění, ale spíše jako nástroj důležitých vhledů a odraz synchronicity v jungiánském slova smyslu. Založením jsem spíše racionálně-intuitivní a analytický typ s vysokoškolským vzděláním ve dvou oborech a ráda bych jednou navázala na statistický výzkum, který v oblasti astrologie zahájil Carl Gustav Jung a o němž se např. v Německu uvažovalo již ve 30. letech 20. století. 

Reflexivní astrologie k astrologickým interpretacím přistupuje analyticky, s rozvažujícím, nedeterministickým a interpretativním přístupem, není příznivkyní paušálních předpovědí pro jednotlivá znamení, v nichž se zcela ztrácí přesnost a zacílenost astrologické metody. Každý člověk je ze své podstaty individualitou a konkrétní astrologické tranzity působící ve vztahu k jeho horoskopu narození jsou velmi komplexní a nelze je vměstnat do často bulvárních předpovědí pro jednotlivá znamení a v plné míře ani do obecných předpovědí na konkrétní období. 

Citáty na téma astrologie a znamení


"Moderní astrologie se víc a víc blíží psychologii a klepe již slyšitelně na dveře univerzit" Carl Gustav Jung

          Teprve když dáme do souvislosti mluvu vnějšího světa s mluvou svého nitra, dostaneme plnou skutečnost. Rudolf Steiner

Ponaučení vždy přichází, když jsi připraven a budeš-li dávat pozor na znamení, naučíš se vždy všemu, co potřebuješ k dalšímu pokroku."

Paulo Coelho, brazilský spisovatel, 1947

Astrologie nemůže rozhodnout za člověka, tak, jako za něj nemůže rozhodnout automapa, a závisí jen na něm, kterým směrem se vydá. Liz Greene

Se včerejškem je amen, nad zítřkem visí otazník. Jsem volná, připravená na všechno, co přijde. Balím si kufr a čekám na znamení odjezdu. Na klapku, na zvednutí opony. Všechno je, jak má být, tedy bez mála."

Annie Girardorová, francouzská herečka, 1931 až 2011 


Kdyby mi tak Bůh chtěl dát nějaké znamení, třeba složit na mé jméno velikou sumu ve švýcarské bance"

Woody Allen, americký scénárista, režisér, herec, komik a spisovatel, 1935 


 


© 2019 GLOBAL Consulting, s.r.o.. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!